TÁC ĐỘNG
Trang Chủ

TÁC ĐỘNG

Dưới đây là sơ lược về một số tác động của chương trình MAVN. Để có một cái nhìn chi tiết hơn về tác động của chúng tôi theo các khu vực của chương trình, vui lòng kiểm tra các trang của từng chương trình bằng cách nhấp vào các biểu tượng bên dưới.

Dự án ở 32 tỉnh, Và các đô thị, bao gồm:

 • An Giang
 • Ba Ria – Vung Tau
 • Bac Giang
 • Bac Ninh
 • Binh Dinh
 • Binh Phuoc
 • Ca Mau
 • Can Tho
 • Da Nang
 • Dong Nai
 • Dong Thap
 • Gia Lai
 • Ha Noi
 • Kien Giang
 • Kontum
 • Nam Dinh
 • Ninh Binh
 • Phu Tho
 • Quang Binh
 • Quang Nam
 • Quang Ngai
 • Quang Tri
 • Saigon
 • Soc Trang
 • Son La
 • Thai Binh
 • Thanh Hoa
 • Thua Thien Hue
 • Tien Giang
 • Vinh Long
 • Vinh Phuc
 • Yen Bai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *