Những người con từ nước Anh và tấm lòng với quê hương.
About Us Hoạt Động Trang Chủ

Những người con từ nước Anh và tấm lòng với quê hương.

Trong 05 năm vừa qua dự án ‘Thương về Miền Trung’ thường niên đã mang nhiều món quà trị giá hơn 100,000 bảng Anh đến tận tay bà con vùng sâu vùng sa, những người già neo đơn, trẻ em mồ côi, những bệnh nhân phong ở Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã nói lên sức mạnh đoàn kết, sức mạnh tương thân tương ái của quý vị, và sự tin tưởng của quý vị không chỉ giúp chúng tôi có thêm động lực, mà còn động viên tinh thần lẫn vật chất, tạo thuận lợi cho chúng tôi có thêm lần nữa hoàn thành được những dự án tiếp theo trong năm 2019 – 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *