Nhiệm Vụ
MAVN Trang Chủ

Nhiệm Vụ

Cung cấp hy vọng cho mọi lứa tuổi.

MAVN là viết tắt của “Mái Ấm VIệt Nam.” Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm hỗ trợ nhân đạo và phát triển cho người nghèo ở Việt Nam. Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng cộng đồng bằng cách giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khoẻ và giáo dục chủ yếu của trẻ em và những người thiệt thòi. Mục tiêu của chúng tôi là để nhận ra Việt Nam nơi mà mỗi cá nhân, bất kể nền tảng hay cuộc sống, có thể đạt được sự tự cung tự cấp, tự quyết và tự tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *