Contact Us Trang Chủ

Tuyển Tình Nguyện Viên

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN DẪN CHƯƠNG TRÌNH, LỄ TÂN, PHOTOGRAPHER (London, Anh Quốc) Tiếp nối thành công trong chương trình đêm nhạc ‘Thương về Miền Trung’ năm 2016, trong năm 2018 này, Ban tổ chức Hội Từ Thiệm Mái Ấm Việt Nam (Hoi Tu Thien Mavn) tiếp tục tổ chức chương trình đêm ca nhạcContinue Reading “Tuyển Tình Nguyện Viên”