About Us Hoạt Động Trang Chủ

Những người con từ nước Anh và tấm lòng với quê hương.

Trong 05 năm vừa qua dự án ‘Thương về Miền Trung’ thường niên đã mang nhiều món quà trị giá hơn 100,000 bảng Anh đến tận tay bà con vùng sâu vùng sa, những người già neo đơn, trẻ em mồ côi, những bệnh nhân phong ở Việt Nam bằng nhiều hoạt động thiết thựcContinue Reading “Những người con từ nước Anh và tấm lòng với quê hương.”